Shanghai SE26.54-0.41%
-
-4.36%-0.64%-17.83%+19.66%