Shanghai SE34.36+4.00%
-
-1.83%-9.41%-3.40%-11.33%