Shanghai SE10.89-1.63%
-
+3.52%-19.09%-10.15%-61.33%