Shanghai SE14.10-1.19%
-
+2.55%-17.40%-29.57%-67.00%