Shanghai SE7.07-1.12%
-
-2.88%-35.96%-15.93%-36.02%