Shanghai SE9.18-0.43%
-
+0.77%-11.65%-6.23%-29.33%