Shanghai SE8.90+0.34%
-
-0.56%-14.75%-3.58%-16.59%