Shanghai SE50.12-0.16%
-
-3.58%-5.86%-15.81%+54.64%