Shanghai SE9.57-0.31%
-
-17.99%+62.20%+67.60%+2.35%