Name   Underlying Maturity Strike price Cap Discount % Maximum yield p.a. %  
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 60.00 36.47% 0.76%
UniCredit Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 105.00 9.04% 18.57%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 90.00 10.44% 5.90%
UniCredit Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 115.00 7.52% 26.11%
HVB Discount Zertifikat auf die Aktie der LEG Immobilien AG   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 120.00 7.00% 30.09%
HVB Discount Zertifikat auf die Aktie der LEG Immobilien AG   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 100.00 10.40% 15.32%
UniCredit Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 120.00 7.00% 30.09%
UniCredit Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 100.00 10.40% 15.32%
UniCredit Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 110.00 1.65% 15.51%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 70.00 26.79% 1.76%
UC-HVB DIS.CERT. 21 LEG   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 105.00 9.04% 18.57%
UC-HVB DIS.CERT. 21 LEG   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 115.00 7.52% 26.11%
HVB Discount Zertifikat auf die Aktie der LEG Immobilien AG   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 110.00 1.65% 15.51%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 60.00 36.47% 0.76%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 70.00 26.79% 1.76%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 130.00 -1.77% 28.99%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 80.00 19.76% 5.22%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 84.00 16.97% 6.46%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 92.00 9.13% 6.53%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 100.00 8.83% 13.69%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 110.00 6.36% 20.29%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 120.00 5.23% 28.04%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 140.00 -2.03% 37.02%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 84.00 16.97% 6.46%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 80.00 19.76% 5.22%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 140.00 -2.03% 37.02%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 100.00 8.83% 13.69%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 130.00 -1.77% 28.99%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 92.00 9.13% 6.53%
DZ Bank Discount Zert LEG 25.06.2021   LEG IMMOBILIEN AG NA... 6/25/2021 - 110.00 6.36% 20.29%