Name   Underlying Maturity Strike price Cap Discount % Maximum yield p.a. %  
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 160.00 8.08% -
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 150.00 12.29% -
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 175.00 5.55% -
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 170.00 5.94% -
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 170.00 5.94% -
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 175.00 5.55% -
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 160.00 8.08% -
Citi Discount Zert PER 10.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/10/2020 - 150.00 12.29% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 125.00 26.38% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 140.00 17.52% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 160.00 6.37% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 150.00 11.76% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 170.00 2.15% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 175.00 0.81% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 175.00 0.81% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 160.00 6.37% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 125.00 26.38% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 150.00 11.76% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 140.00 17.52% -
Citi Discount Zert PER 24.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/24/2020 - 170.00 2.15% -
UC-HVB DIS.CERT. 20 PER   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 160.00 6.11% -
UC-HVB DIS.CERT. 20 PER   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 150.00 11.76% -
Commerzbank Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 150.00 11.84% -
Commerzbank Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 175.00 1.47% -
UniCredit Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 160.00 6.11% -
UniCredit Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 150.00 11.76% -
Commerzbank Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 175.00 1.47% -
Commerzbank Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 150.00 11.84% -
UniCredit Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 150.00 11.76% -
UniCredit Discount Zert PER 27.03.2020   PERNOD-RICARD ... 3/27/2020 - 160.00 6.11% -