Name   Option type Underlying Maturity Strike price Bid Ask Impli. Omega  
UniCredit Call 18.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 18.50 0.100 0.130 - -
UniCredit Call 15.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 15.50 0.710 0.740 - -
UniCredit Call 22 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 22.00 - - 0.07 54.49
UniCredit Call 19 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 19.00 - - - -
UniCredit Call 16 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 16.00 - - - -
UniCredit Call 18 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 18.00 - - - -
UniCredit Call 19.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 19.50 - - - -
UniCredit Call 16.2 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 16.20 - - - -
UniCredit Call 15.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 15.50 - - - -
UniCredit Call 15 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 15.00 - - - -
UniCredit Call 16.8 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 16.80 - - - -
UniCredit Call 14.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 14.50 - - - -
UniCredit Call 15.8 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 15.80 - - - -
UniCredit Put 14 ASG 15.03.2023   Put GENERALI 3/15/2023 14.00 - - 0.77 -2.66
UniCredit Call 13.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 13.50 - - - -
UniCredit Call 17.75 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 17.75 - - - -
UniCredit Call 16.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 16.50 - - - -
UniCredit Call 18.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 18.50 - - - -
UniCredit Call 17 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 17.00 - - - -
UniCredit Call 17.25 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 17.25 - - - -
UniCredit Call 17.5 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 17.50 - - - -
UniCredit Call 20 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 20.00 - - 0.03 85.51
UniCredit Call 15.2 ASG 15.03.2023   Call GENERALI 3/15/2023 15.20 - - - -
HVB Put Optionsschein auf die Aktie der Assicurazioni Generali S.p.A.   Put GENERALI 3/15/2023 14.00 0.9300 0.9600 0.77 -2.66
UCI-HVB WAR. CALL 23 ASG   Call GENERALI 3/15/2023 17.50 0.2000 0.2400 - -
UCI-HVB WAR. CALL 23 ASG   Call GENERALI 3/15/2023 17.25 0.2400 0.2700 - -
HVB Call Optionsschein auf die Aktie der Assicurazioni Generali S.p.A.   Call GENERALI 3/15/2023 16.80 0.3200 0.3600 - -
HVB Call Optionsschein auf die Aktie der Assicurazioni Generali S.p.A.   Call GENERALI 3/15/2023 15.00 0.9200 0.9600 - -
HVB Call Optionsschein auf die Aktie der Assicurazioni Generali S.p.A.   Call GENERALI 3/15/2023 15.50 0.7100 0.7400 - -
HVB Call Optionsschein auf die Aktie der Assicurazioni Generali S.p.A.   Call GENERALI 3/15/2023 13.50 1.7900 1.8300 - -