Name   Option type Underlying Maturity Strike price Bid Ask Impli. Omega  
Morgan Stanley Put 60 RIO 16.09.2022   Put Rio Tinto PLC 9/16/2022 60.00 - - 0.69 -5.66
Morgan Stanley Call 97.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 97.50 - - 1.46 5.61
Morgan Stanley Call 62.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 62.50 - - 0.38 15.09
Morgan Stanley Call 92.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 92.50 - - 1.36 5.90
Morgan Stanley Call 115 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 115.00 - - 1.75 4.94
Morgan Stanley Call 120 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 120.00 - - 1.83 4.80
Morgan Stanley Call 77.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 77.50 - - 0.70 11.68
Morgan Stanley Call 82.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 82.50 - - 0.80 10.54
Morgan Stanley Call 65 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 65.00 - - 0.43 15.04
Morgan Stanley Call 72.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 72.50 - - 0.59 13.05
Morgan Stanley Call 80 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 80.00 - - 0.75 11.06
Morgan Stanley Call 110 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 110.00 - - 1.68 5.10
Morgan Stanley Call 75 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 75.00 - - 0.65 12.27
Morgan Stanley Call 95 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 95.00 - - 1.41 5.75
Morgan Stanley Call 100 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 100.00 - - 1.50 5.49
Morgan Stanley Call 105 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 105.00 - - 1.59 5.28
Morgan Stanley Call 90 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 90.00 - - 1.31 6.06
Morgan Stanley Call 70 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 70.00 - - 0.53 13.80
Morgan Stanley Call 85 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 85.00 - - 0.85 10.11
Morgan Stanley Call 87.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 87.50 - - 1.25 6.25
Morgan Stanley Call 67.5 RIO 16.09.2022   Call Rio Tinto PLC 9/16/2022 67.50 - - 0.48 14.53
Morgan Stanley Call 69 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 69.00 - - 0.38 8.50
Morgan Stanley Call 102 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 102.00 - - 0.60 7.37
Morgan Stanley Call 100 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 100.00 - - 0.59 7.48
Morgan Stanley Call 81 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 81.00 - - 0.45 8.61
Morgan Stanley Call 95 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 95.00 - - 0.55 7.75
Morgan Stanley Call 73 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 73.00 - - 0.40 8.71
Morgan Stanley Call 94 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 94.00 - - 0.55 7.81
Morgan Stanley Call 74 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 74.00 - - 0.41 8.73
Morgan Stanley Call 98 RIO 16.12.2022   Call Rio Tinto PLC 12/16/2022 98.00 - - 0.58 7.57