CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/JPY109.780+0.04%+0.17%
-0.14%-0.39%+0.11%-2.23%+2.16%
CHF/HUF294.818-0.08%+0.31%
+0.92%+5.01%+5.25%+5.40%+2.00%
CHF/SGD1.38394-0.12%+0.47%
-0.31%+3.65%+1.47%+0.84%+0.54%
CHF/SEK9.54506-0.13%+0.46%
-0.37%+4.18%+5.47%+7.04%+8.86%
CHF/PLN3.85380-0.15%+0.24%
+0.55%+2.89%+1.86%+3.78%-4.34%
CHF/NOK8.71745-0.16%+0.53%
+0.17%+3.87%+1.55%+5.78%+1.16%
CHF/DKK6.76706-0.16%+0.43%
+0.59%+3.63%+2.68%+5.65%-1.48%