CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/SGD1.39088-0.27%-0.10%
+0.60%+1.20%+0.40%+1.82%-2.03%
CHF/SEK9.85099+0.20%+0.15%
+2.63%+1.21%+2.92%+8.01%+11.46%
CHF/PLN3.97489+0.32%+0.61%
+1.33%+2.38%+2.56%+4.41%-2.31%
CHF/NOK9.30794+0.29%+1.10%
+2.38%+1.08%+6.06%+7.99%+11.58%
CHF/JPY112.538-0.39%-1.15%
+0.87%+2.80%+2.45%+2.26%-1.03%
CHF/HUF313.930-0.11%+0.18%
+2.76%+5.05%+5.84%+10.90%+8.61%
CHF/DKK6.97779+0.06%+0.21%
+1.48%+2.92%+2.53%+5.24%+0.81%