CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/HUF296.578-0.04%+0.72%
+1.52%+5.96%+5.57%+5.46%+2.46%
CHF/NOK8.80966+0.01%+1.44%
+1.23%+5.13%+2.30%+6.69%+1.54%
CHF/PLN3.87576+0.06%+0.80%
+1.13%+3.62%+2.34%+3.94%-3.79%
CHF/DKK6.79607+0.01%+0.78%
+1.02%+4.23%+3.05%+5.86%-1.05%
CHF/SEK9.61667+0.05%+1.13%
+0.37%+4.89%+6.10%+7.69%+9.68%
CHF/JPY109.862+0.03%+0.27%
-0.07%+0.17%-0.28%-2.04%+2.23%
CHF/SGD1.38621+0.01%+0.80%
-0.14%+4.20%+1.49%+0.79%+0.70%