CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/NOK8.73175+0.40%+0.70%
+0.33%+4.04%+1.71%+5.96%+1.32%
CHF/DKK6.77820+0.46%+0.68%
+0.75%+3.54%+2.91%+5.83%-0.98%
CHF/SGD1.38563+0.22%+0.43%
-0.19%+3.73%+1.66%+0.96%+0.78%
CHF/SEK9.55725+0.82%+0.40%
-0.25%+4.23%+5.72%+7.18%+9.60%
CHF/HUF295.057+0.24%+0.39%
+1.00%+5.09%+5.34%+5.48%+2.08%
CHF/PLN3.85940+0.40%+0.25%
+0.70%+2.80%+2.10%+3.93%-3.85%
CHF/JPY109.738+0.37%+0.09%
-0.18%-0.53%-0.21%-2.27%+2.24%