CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/HUF313.375+0.63%+1.50%
+3.18%+4.08%+6.21%+11.50%+8.91%
CHF/JPY113.845-0.27%+1.13%
+1.87%+3.36%+3.74%+3.25%-0.26%
CHF/PLN3.95065+0.34%+0.93%
+0.84%+1.42%+2.36%+4.29%-3.07%
CHF/DKK6.96315+0.15%+0.81%
+1.39%+2.47%+2.73%+5.54%+0.47%
CHF/NOK9.20695-0.02%+0.81%
+0.41%-1.06%+5.44%+7.11%+9.68%
CHF/SEK9.835750.00%+0.74%
+2.26%+0.39%+2.91%+8.49%+10.59%
CHF/SGD1.39230-0.25%+0.42%
+0.57%+0.44%+0.48%+2.03%-1.74%