CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/SEK9.54774-0.10%+0.30%
-0.35%+4.13%+5.61%+7.07%+9.49%
CHF/NOK8.71956-0.14%+0.56%
+0.19%+3.89%+1.57%+5.81%+1.18%
CHF/DKK6.76880-0.14%+0.54%
+0.61%+3.40%+2.76%+5.68%-1.12%
CHF/HUF294.892-0.06%+0.34%
+0.95%+5.04%+5.28%+5.42%+2.02%
CHF/PLN3.85440-0.13%+0.12%
+0.57%+2.66%+1.97%+3.80%-3.97%
CHF/SGD1.38429-0.10%+0.33%
-0.28%+3.63%+1.56%+0.86%+0.69%
CHF/JPY109.768+0.03%+0.11%
-0.16%-0.51%-0.19%-2.25%+2.27%