CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/SEK9.54871+0.73%+0.31%
+0.02%+4.14%+5.32%+7.04%+9.25%
CHF/JPY109.733+0.37%+0.08%
+0.92%-0.54%-0.48%-2.51%+1.89%
CHF/HUF294.902+0.19%+0.34%
+1.74%+5.04%+4.92%+5.06%+1.64%
CHF/NOK8.72445+0.32%+0.61%
-0.34%+3.95%+1.49%+5.84%+1.02%
CHF/SGD1.38527+0.19%+0.40%
+1.03%+3.70%+1.51%+1.01%+0.86%
CHF/DKK6.77343+0.39%+0.61%
+1.24%+3.47%+2.66%+5.73%-1.14%
CHF/PLN3.85543+0.29%+0.14%
+0.92%+2.69%+1.77%+3.34%-4.47%