CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/SEK9.58695+0.03%+0.81%
+0.06%+4.56%+5.77%+7.36%+9.34%
CHF/HUF295.345-0.08%+0.30%
+1.10%+5.52%+5.14%+5.02%+2.03%
CHF/DKK6.77844-0.07%+0.52%
+0.76%+3.96%+2.78%+5.59%-1.31%
CHF/NOK8.78238+0.16%+1.13%
+0.91%+4.80%+1.98%+6.36%+1.22%
CHF/PLN3.85761-0.01%+0.33%
+0.65%+3.14%+1.86%+3.45%-4.24%
CHF/SGD1.38567-0.01%+0.76%
-0.18%+4.15%+1.45%+0.75%+0.66%
CHF/JPY109.888+0.05%+0.29%
-0.05%+0.19%-0.26%-2.02%+2.26%