Fortis Lease Group sluttfører oppkjøpet av Captive Finance Limited, og er dermed til stede i hele 22 land

4/19/2007, 11:30 AM (Source: GlobeNewswire)Det er med glede Fortis kan bekrefte at selskapet som oppfølging av
kunngjøringen 8. januar 2007 har fullført oppkjøpet av Captive
Finance Limited. Denne transaksjonen gir Fortis Lease Group fotfeste
i sju nye land i Europa og Asia.

Captive Finance er et uavhengig finansieringsselskap spesialisert i
leiefinansiering med sterke posisjoner på områdene IT, telecom og
høyteknologi. Captive Finance har sitt hovedsete i Hong Kong der
selskapet ble grunnlagt i 2000, og er aktivt i Asia (Hong Kong,
Malaysia og Singapore) og i Norden (Sverige, Norge, Finland,
Danmark).

Philippe Delva, administrerende direktør i Fortis Lease Group,
kommenterte: «Dette oppkjøpet er en viktig milepæl for Fortis Lease
Group i arbeidet med å bygge et ekte internasjonalt nettverk innen
leasing-sektoren. Utenom å gi Fortis Lease tilgang til sju nye land -
alle med et voldsomt vekstpotensiale - har Captive utviklet unike
ferdigheter, blant annet sterk gjenbruksevne for leaset utstyr.»

Totalverdien av Captives asiatiske portefølje har vokst sterkt det
siste året, og nådd en kontraktverdi på USD 64,4 millioner (EUR 47,9
millioner), eller opp 19,8 % fra fjoråret. Singapore og Malaysia var
de to viktigste pådriverne for vekst i nye leasingkontrakter i Asia.

Dette oppkjøpet er i tråd med Fortis' vekststrategi i Europa og
utvalgte steder i Asia og Nord-Amerika. Fortis styrket nylig nærværet
i Asia gjennom en joint venture-avtale om bankforsikring i India, og
i mars 2007 med ervervelsen av en majoritetspost i PCI, et større
Hong Kong-basert livsforsikringsselskap.


Om Fortis
Fortis er et internasjonalt finanstjenesteselskap engasjert i bank og
forsikring. Vi tilbyr våre personlige, forretnings- og
institusjonskunder en omfattende pakke med produkter og tjenester
gjennom våre egne kanaler, i samarbeid med mellommenn og gjennom
andre distribusjonspartnere. Med en markedskapitalisering på
EUR 44,6 milliarder (31/03/2007), er Fortis rangert blant de 20
største finansinstitusjonene i Europa. Vår gode soliditet, vårt
nærvær i 50 land og vår engasjerte og profesjonelle arbeidsstokk på
60.000 lar oss kombinere global styrke med lokal fleksibilitet og gi
kundene våre optimal støtte. Mer informasjon er å finne på
www.fortis.com.


Om Fortis Lease Group
Fortis Lease Group, med hovedsete i Luxembourg, er blant de fem
største grenseoverskridende europeiske leasing-selskapene. Selskapets
styrke ligger i samarbeidet mellom bank og leasing innenfor Fortis,
som omfatter muligheten til å tilby verdensomspennende løsninger for
utstyrsselgere. Med International Vendor Services (IVS) har vi kommet
med et unikt salgstilbud gjennom det faktum at vi tilbyr en
rammeavtale over hele verden.

Fortis Lease Group har 757 entusiastiske menn og kvinner som
fulltidsansatte. Kommet til verden ved sammenslåingen av europeiske
leasing-selskaper startet gruppen for fullt å ekspandere
internasjonalt i 2000 gjennom oppkjøp og nye lokale oppstartinger.
Denne vekststrategien gjorde Fortis Lease Group til et av de større
internasjonale leasing-selskapene med en aktivaportefølje på EUR 11
milliarder. I 2006 inngikk gruppen nye kontrakter verdt EUR 6,9
milliarder totalt.
Pressekontakt:
Belgia: +32 2 565 35 84 Nederland: +31 30 226 32 19
Hong Kong +852 2823 0816
Investorrelasjoner:
Belgia: +32 2 510 53 91 Nederland: +31 30 226 32 20Kort omhistorikk Captive Finance Limited

Captive Finance ble grunnlagt i Hong Kong i 2000 og har vokst raskt
gjennom organisk ekspansjon og oppkjøp. Flere institusjonelle
investorer, slik som Wing Hang Bank og The China Fund, Inc., har
hjulpet Captive med å vokse.

Captive Finance ble raskt operasjonelt i Hong Kong, Malaysia og
Singapore, og fikk fotfeste i Europa gjennom oppkjøpet av svenske
Alfaskop Finans AB i 2001. Året etter gikk selskapet inn i Danmark,
Finland og Norge og utvidet rekkevidden i Sverige som et resultat av
overtakelsen av Rubik AS. Denne transaksjonen utvidet salgsgrunnlaget
markant for Captive Finance og førte med seg tilveksten av noen
viktige partnerskap.

Captive Finance sin raske vekst betød at selskapet måtte
reorganiseres, og i desember 2004 omstrukturerte gruppen de lokale
virksomhetene i Sverige ved at to operativselskaper smeltet sammen
til én operativ enhet.

For å øke produkttilbudet kjøpte Captive Finances norske
datterselskap i november 2005 en aksjepost på 34 % i det norske
selskapet Møbel Meglerne AS, som er et ledende selskap innen kjøp og
salg av brukte kontormøbler. Dette oppkjøpet skulle brukes som
plattform for å gå inn i leasing-markedet for kontormøbler, og gjorde
selskapet i stand til å tilby kombinert leasing og gjenbruk av
IT-utstyr og kontormøbler.

Captive Finance hadde 58 fulltidsansatte ved slutten av 2006. Det
året ble det aktivt håndtert 6.212 kontrakter med en gjennomsnittlig
prislapp på USD 83.280 (EUR 61.952). Selskapets totale kontrakter var
verdt USD 517 millioner (EUR 384,6 millioner) ved årsslutt 2006.


View document
Copyright GlobeNewswire, Inc. 2016. All rights reserved.
You can register yourself on the website to receive press releases directly via e-mail to your own e-mail account.