Fortis Lease Group fullföljer förvärvet av Captive finance Limited och utvidgar därmed sin närvaro till totalt 22 länder

4/19/2007, 11:30 AM (Source: GlobeNewswire)Fortis bekräftar att, efter tillkännagivandet den 8 januari 2007 har
banken fullföljt förvärvet av Captive Finance Limited. Förvärvet
innebär att Fortis Lease Group får tillgång till sju nya länder i
Europa och Asien.

Captive Finance är ett fristående finansbolag specialiserat inom
finansiering av leasing på framför allt IT-, telekom- och high
tech-området. Captive Finance grundades år 2000 i Hongkong där
bolaget också har sitt huvudkontor. Företaget är även verksamt i
Asien (Hongkong, Malaysia och Singapore) och i Norden (Sverige,
Norge, Finland och Danmark).

Philippe Delva, vd för Fortis Lease Groupe, säger: "Det här förvärvet
är en viktig milstolpe för Fortis Lease Group i vår satsning på att
bygga upp ett verkligt internationellt nätverk när det gäller
leasing. Fortis Lease får genom förvärvet tillgång till sju nya
länder - vart och ett med en fantastisk tillväxtpotential - Captive
har även utvecklat unika kunskaper, bland annat stora möjligheter att
sälja begagnad utrustning vidare."

Värdet av Captives Asienportfölj har haft en stark uppgång de senaste
åren och uppgår nu till ett sammanlagt kontraktsvärde på 64,4
miljoner USD (47,9 miljoner euro), vilket motsvarar en ökning på
19,8 procent jämfört med för ett år sedan. Singapore och Malaysia var
de två största orsakerna till att ny leasing ökade i Asien.

Förvärvet är i linje med Fortis strategi att växa i Europa samt
selektivt i Asien och Nordamerika. Fortis stärkte nyligen sin närvaro
i Asien genom sitt avtal om joint venture för så kallad bancassurance
i Indien och i mars 2007 genom att förvärva en majoritetspost i PCI,
ett Hongkongbaserat stort livförsäkringsbolag.


Om Fortis
Fortis är en internationell leverantör av finansiella bank- och
finanstjänster. Vi erbjuder våra privata, företags- och
institutionella kunder ett omfattande paket av produkter och tjänster
via egna kanaler, i samarbete med mellanhänder eller via andra
samarbetspartner. Fortis har ett börsvärde på 44,6 miljarder euro (31
mars 2007) och hör därmed till de 20 största finansiella
institutionerna i Europa. Tack vare vår solida solvens, vår närvaro i
50 länder och våra 60 000 engagerade och professionella medarbetare
kan vi kombinera global styrka med lokal flexibilitet och ge våra
kunder optimalt stöd. Mer information finns på www.fortis.com.

Om Fortis Lease Group
Fortis Lease Group har sitt huvudkontor i Luxemburg och hör till de
fem största europeiska gränsöverskridande leasingföretagen.
Företagets styrka ligger i samarbetet mellan bank- och
leasingverksamhet inom Fortiskoncernen, och innefattar även
möjligheten att erbjuda lösningar till säljare av utrustning över
hela världen. Tillsammans med International Vendor Services (IVS) kan
vi erbjuda ramavtal i hela världen, vilket är unikt.

Fortis Lease Group har 757 entusiastiska heltidsanställa medarbetare.
Koncernen är ett resultat av samgåendet mellan europeiska
leasingföretag, och den internationella expansionen inleddes under
2000 genom förvärv och nyetablering av lokala företag.
Tillväxtstrategin gjorde Fortis Lease Group till en stor
internationell leasingleverantör med en tillgångsportfölj på 11
miljarder euro. Under 2006 tecknade koncernen nya avtal motsvarande
totalt 6,9 miljarder euro.Press Contacts:
Belgium: +32 2 565 35 84 Netherlands: +31 30 226 32 19
Hong Kong +852 2823 0816
Investor Relations:
Belgium: +32 2 510 53 91 Netherlands: +31 30 226 32 20Kort bakgrund till Captive Finance Limited

Captive Finance grundades år 2000 i Hongkong och har genom organiskt
tillväxt och förvärv vuxit snabbt. Flera institutionella investerare,
så som Wing Hang Bank och The China Fund, Inc., har stöttat Captive i
företagets strävan efter tillväxt.

Captive Finance blev snabbt operativt i Hongkong, Malaysia och
Singapore och kunde genom sitt förvärv av Alfaskop Finans AB 2001
även komma in på den europeiska marknaden. Året därpå kom företaget
även in på marknaden i Danmark, Finland och Norge och utvidgade
verksamheten i Sverige som ett resultat av att man tagit över Rubik
AS Norge. [Please check - MD] Tack vare affären utvidgades Captive
Finance säljbas avsevärt och ledde även till att ett antal viktiga
samarbetspartner kunde förvärvas.

Captive Finance snabba tillväxt innebar att företaget behövde
omorganiseras och i december 2004 omstrukturerade koncernen sin
svenska verksamhet genom att slå samman två företag till en operativ
enhet.

För att utvidga produktutbudet förvärvade Captive Finances norska
dotterbolag 34 procent av den norska förmedlaren av begagnade
kontorsmöbler, Möbel Meglerna AS, i november 2005. Förvärvet skulle
användas som en plattform för att ta sig in på marknaden för leasing
av kontorsmöbler och göra det möjligt för bolaget att erbjuda paket
med IT-utrustning och uthyrning av kontorsmöbler samt försäljning av
begagnad utrustning.

Captive Finance hade 58 heltidsanställda i slutet av 2006. Samma år
förvaltades 6 212 kontrakt aktivt till ett genomsnittligt värde av
83 280 USD (61 952 euro). I slutet av 2006 uppgick värdet av bolagets
kontrakt till totalt 517 miljoner USD (384,6 miljoner euro).


View document
Copyright GlobeNewswire, Inc. 2016. All rights reserved.
You can register yourself on the website to receive press releases directly via e-mail to your own e-mail account.