Binance

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
ETH/USDT
182.85000+1.58%-1.09%
+4.80%-1.10%-30.80%+3.37%-
EOS/USDT
3.384900+1.54%-2.96%
+15.76%-5.45%-47.88%-26.46%-
BCHABC/USDT
265.36000+0.79%-6.09%
+22.49%-13.97%-33.31%+1.28%-
BTC/USDT
8,476.7800+0.06%-3.78%
+6.07%-17.95%+7.76%+49.87%-