Binance

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
ETH/USDT
167.77000-3.98%-9.27%
-3.57%-10.50%-33.80%+21.37%-
EOS/USDT
2.901700-5.80%-14.54%
-0.58%-17.38%-53.64%-24.76%-
BTC/USDT
7,863.2000-2.90%-9.06%
-4.08%-22.47%-0.53%+68.70%-
BCHABC/USDT
233.58000-4.01%-15.89%
+0.69%-23.15%-43.69%-1.72%-