Binance

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
BCHABC/USDT
223.96000-7.96%-19.35%
-3.45%-26.31%-46.01%-5.76%-
EOS/USDT
2.814200-8.64%-17.11%
-3.57%-19.87%-55.04%-27.03%-
BTC/USDT
7,601.6000-6.13%-12.09%
-7.27%-25.05%-3.84%+63.09%-
ETH/USDT
159.61000-8.65%-13.69%
-8.26%-14.85%-37.02%+15.47%-