Binance

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
BTC/USDT
8,150.3900-0.44%-7.61%
+2.55%-25.33%0.00%+65.99%-
BCHABC/USDT
243.79000-1.07%-15.75%
+14.48%-24.97%-41.36%+4.89%-
ETH/USDT
176.99000-0.68%-5.40%
+2.99%-12.50%-31.80%+17.36%-
EOS/USDT
3.150900-0.95%-9.52%
+9.87%-15.25%-51.21%-23.71%-