Binance

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
BTC/USDT
8,112.6100-0.26%-7.57%
-1.35%-24.61%+2.20%+77.95%-
ETH/USDT
176.04000+0.06%-6.41%
+0.47%-10.46%-29.69%+31.55%-
BCHABC/USDT
243.24000+0.42%-14.78%
+8.25%-22.88%-40.89%+7.08%-
EOS/USDT
3.105900-0.49%-10.53%
+6.29%-15.49%-50.02%-18.45%-