ZBG

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
BTC/USDT
10,836.900-0.94%+4.32%
-9.29%+15.45%+100.88%+6.70%-
BSV/USDT
161.53000-1.54%-3.36%
-25.44%-6.28%+30.30%+29.21%-
BCHABC/USDT
232.03000-0.39%+3.02%
-23.50%-1.67%+25.45%-28.27%-