CHF

NameLastChg. (%)Perf. 1W (B.)Perf. 1MPerf. 3MPerf. 6MPerf. 1YPerf. 3Y 
CHF/HUF301.120+0.01%-0.29%
-1.46%+2.05%+7.25%+6.97%+6.31%
CHF/JPY110.059-0.08%+1.17%
+1.40%+0.29%-0.24%-2.59%+5.09%
CHF/SEK9.81286+0.16%-0.26%
+0.22%+2.67%+7.02%+8.83%+9.78%
CHF/NOK9.30397-0.02%+2.14%
+1.74%+6.55%+10.86%+12.69%+12.80%
CHF/DKK6.79875+0.05%+0.14%
-0.59%+0.30%+3.86%+4.53%-0.87%
CHF/PLN3.89755+0.06%-0.38%
-2.69%+0.99%+3.81%+4.10%-2.13%
CHF/SGD1.38450-0.12%+0.53%
-0.37%-0.08%+3.65%+0.11%-1.27%